Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Czcionka:

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy,
 ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, telefon: 82 591 21 53,e-mail: sosnowica@ops.pl

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail IOD@PCAT.PL lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w pkt 1.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOI RADY (UE) z dnia 27 kwietnia  2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:

Ÿ ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Ÿ ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2017.1952 z późn. zm. )

Ÿ ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na podstawie ustawy
 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U.
 z 2018 r. poz. 554 z późn. zm. )

Ÿ ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia
 4 listopada 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.  Dz. U. 2017.1851
 z późn. zm. )

Ÿ ustalenie prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za Życiem” (t. j. Dz. U. 2016.1860)

Ÿ ustalenie prawa do świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. z 2017 r.
poz. 2092)

Ÿw celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych oraz sprawowanie pieczy zastępczej na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 697 z poźn. zm. )

Ÿdopełnienie obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t. j. z 2015 r. poz. 1390 )  

3. Pozyskiwanie danych

Pani/ Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. Urzędy skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CE i DG, KRS, Zakłady Pracy, Szkoły, OPS, PCPR, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dane niezbędne do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w konkretnej sprawie będą pozyskane z wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie:

  • archiwalnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami (okres min. 10 lat);
  • elektronicznej – na okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

 5. Odbiorcy danych:

  • Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  • Dane mogą trafić do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli Ośrodka.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

8. Prawo wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. /22/ 860-70-86
 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/
Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
 nierozpatrzenie wniosków.

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny